Thực hiện Quyết định số 4602/QĐ-BYT ngày 04/10/2019 của Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện,
khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế và phân công kiểm tra chéo của các Bệnh viện y học cổ truyền năm 2019; Kế hoạch số 1205/KH-BYT ngày 23/10/2019 của Bộ Y tế về việc kiểm tra việc triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa, công khai tài chính, chất lượng bệnh viện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” năm 2019;

Xem tiếp...

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC TRUNG THU CHO CON EM CÁN BỘ NHÂN VIÊN BỆNH VIỆN

Xem tiếp...

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/07/2019 của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế, văn bản số 4770/UBND-KTN ngày 19/09/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phát động phong trào giảm thiểu chất thải nhựa trong cơ quan hành chính, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp và văn bản số 1934/SYT-NVY ngày 14/08/2019 của Sở Y tế về việc triển khai Chỉ thị số 08/CT-BYT của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế,

Xem tiếp...

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường dự Lễ Khai mạc Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam - 2019 tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Sài Gòn (SECC) từ ngày 11/9/2019 -14/9/2019.

Xem tiếp...