Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/07/2019 của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế, văn bản số 4770/UBND-KTN ngày 19/09/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phát động phong trào giảm thiểu chất thải nhựa trong cơ quan hành chính, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp và văn bản số 1934/SYT-NVY ngày 14/08/2019 của Sở Y tế về việc triển khai Chỉ thị số 08/CT-BYT của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế,

Xem tiếp...

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường dự Lễ Khai mạc Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam - 2019 tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Sài Gòn (SECC) từ ngày 11/9/2019 -14/9/2019.

Xem tiếp...

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC TRUNG THU CHO CON EM CÁN BỘ NHÂN VIÊN BỆNH VIỆN

Xem tiếp...