LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 21/1/2019 đến 25/1/2019

 

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

21/1

 

 - Công tác chuyên môn

 - 8h00: Họp Ban lãnh đạo 

- 9h00 - 10h00: BGĐ tiếp nhận trao đổi thông tin góp ý xây dựng BV của CBVC.

 - 14h30: Chuyển CV đi TTHC

 

Thứ Ba

22/1

 - Công tác chuyên môn

 - Kiểm tra VS các khoa, phòng (Tp: P ĐD, ĐDTK, Hộ lý)

 

Thứ Tư

23/1

 - Công tác chuyên môn

 - Kiểm tra VS các khoa, phòng  (Tp: P ĐD, ĐDTK, Hộ lý)

 - 8h00:Hội thi tổng kết 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 ngành y tế và sơ kết 3 năm đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của BCYT hướng tới sự hài lòng người bệnh tại HT C-BVDK tỉnh (Tp: Bs Nguyên, Bs Vân P.KHTH)

 - 14h30: Chuyển CV đi TTHC

Thứ Năm

24/1

 

 - Công tác chuyên  môn

 - Kiểm tra VS các khoa, phòng  (Tp: P ĐD, ĐDTK, Hộ lý)

 - 14h00: Hội nghị công tác y tế năm 2018, phương hướng 2019 tại HT A (Tp: toàn thể CBVC bệnh viện)

 

Thứ Sáu

25/1

 

 - Công tác chuyên môn.

 - Kiểm tra VS các khoa, phòng  (Tp: P ĐD, ĐDTK, Hộ lý)

 - 8h00: Trực y tế Giải thể thao HSSV tại hồ bơi TT TDTT Công đồng Tp Mới BD (Tp: BS Tân, Ys Du, Lx Tuấn) cả ngày.

 - 14h30: Chuyển CV đi TTHC

 - 15h00: Họp HĐ người bệnh cấp khoa

Thứ Bảy

26/1

 - 8h00: Trực y tế Giải thể thao HSSV tại hồ bơi TT TDTT Công đồng Tp Mới BD (Tp: BS Nhân, ĐD Hợp, Lx Lâm) trực cả ngày.  

Chủ Nhật

27/1

 - 8h00: Trực y tế Giải thể thao HSSV tại hồ bơi TT TDTT Công đồng Tp Mới BD (Tp: BS Tú, Ys Trí, Lx Lâm) trực cả ngày.  

 

Ngày 17 tháng 1 năm 2019

                                                                                           GIÁM ĐỐC

                                                                                         (Đã ký)