LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 15/4/2019 đến 19/4/2019

 

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

15/4

 

NGHỈ BÙ LỄ

 

 

Thứ Ba

16/4

  - 10h00: Xét giá các gói thầu (Tp: BGĐ, HCQT, TCKT, KHTH)

 

Thứ Tư

17/4

 - 8h00: Hội nghị giao ban công tác y tế 03 tháng đầu năm 2019 (Tp: BS Nguyên dự tại HT B Sở y tế)

 - 10h00: Họp Chi bộ 1 tại HT B

 - 14h30: Chuyển CV đi TTHC

Thứ năm

18/4

 

 - 7h30: Tiếp đoàn kiểm toán NSNN năm 2018 của đoàn kiểm toán nhà nước khu vực IV tại HT B (Tp: BGĐ, KHTH, TCKT, HCQT, TCCB, Dược)

 

 

Thứ Sáu

19/4

 

  - 7h30: Tiếp đoàn kiểm toán NSNN năm 2018 của đoàn kiểm toán nhà nước khu vực IV tại HT B (Tp: BGĐ, KHTH, TCKT, HCQT, TCCB, Dược)

  - 14h30: Chuyển CV đi TTHC

 

   

 

   

                                                                                      Ngày 11 tháng 4 năm 2019

                                                                                           GIÁM ĐỐC

                                                                                         (Đã ký)