LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 08/4/2019 đến 12/4/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

08/4

 

 - 09h00 10h00BGĐ tiếp nhận trao đổi thông tin góp ý xây dựng BV của CBVS

 - 10h00: Họp Ban lãnh đạo BV

 - 13h30: Hội nghị BCH Đảng bọ o khối mở rộng: Sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I/2019 & Triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II/2019 tại HT D1 trường Chính trị tỉnh (Tp: BS Nguyên) 

 - 14h30: Chuyển CV đi TTHC

 - 15h00: Xét giá các gói thầu (Tp: BGĐ, HCQT, TCKT, KHTH)

 

Thứ Ba

09/4

 - 8h00: Họp triển khai Kế hoạch kiểm toán NSNN năm 2018 của đoàn kiểm toán nhà nước khu vực IV tại HT B - Sở Y tế (Tp: BS Nguyên, CN Thảo)

 - 10h00: Xét giá các gói thầu (Tp: BGĐ, HCQT, TCKT, KHTH)

 - 14h00: Học tập chuyên đề năm 2019 " Xây dựng ý thức tôn trọng ND, phát huy dân chủ, chăm lo đời sông ND theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM" - Đợt 1 (Tp: toàn thể CBVC BV)

 - 15h00: Họp chi bộ 3 tại HT B

Thứ Tư

10/1

 - 8h00: Họp nghị tập thể Lãnh đạo mở rộng (bước 3). Nd: Lấy ý kiến DS quy hoạch (bổ sung cán bộ NK 2015 - 2020; 2020-2025) (Tp: BLĐ, BTV Đảng ủy, Trưởng các khoa, phòng)

 - 10h00: Họp Chi b 2 tại HT B

- 14h00:  Học tập chuyên đề năm 2019 "XD ý thức tôn trọng ND, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống ND theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM" Đợt 2(Tp: toàn thể CBVC BV)

 - 14h30: Chuyển CV đi TTHC

Thứ năm

11/4

 

 

 - 14h30: Bình bệnh án tại HT B(khoa CDDS chuẩn bị)

 

Thứ Sáu

12/4

 

 

 - 14h00: Họp thống nhất danh mục tài sản để đề nghị thanh lý (Tp: theo quyết định số 346/QĐ-YHCT ngày 25/12/2018 và các CBVC phụ trách quản lý tài sản của các khoa, phòng

 - 14h30: Chuyển CV đi TTHC

 - 15h00: Họp HĐ người bệnh cấp khoa

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 04 tháng 4 năm 2019

                                                                                           GIÁM ĐỐC

                                                                                         (Đã ký)