LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 18/12/2017 đến 25/12/2017

 

 

  Ngày

             

Sáng

                   

Chiều

 

Thứ Hai

18/12/2017

 

- Công tác chuyên môn.

- Tổng vệ sinh khoa, phòng, ngoại cảnh.

- 9h-10h: BGĐ tiếp nhận trao đổi thông tin góp ý xây dựng BV của CBVC.

- 14h00': Nghiệm thu nội bộ công trình cải tạo khoa dược và khối hành chính (Tp: BGĐ, P.TCKT, HCQT, K.CLS, KKB, K.Dược)

14h30: Chuyển CV đi TTHC

 

Thứ Ba

19/12/2017

 

- Công tác chuyên môn.

 

 

Thứ Tư

20/12/2017

 

- Công tác chuyên môn.

- 14h30: Chuyển CV đi TTHC.

- 15h00': Nghiệm thu giai đoạn 1 công trình cải tạo khoa dược và khối hành chính (Tp: BGĐ, P.TCKT, HCQT, Đơn vị giám sát, Đơn vị thi công)

- 15h00': Cập nhật kiến thức về VLTL trong bệnh TBMMN - CN Xoan chuẩn bị (Tp: BS, CN VLTL, KTV, YS, ĐD) tại HT A - Đợt 1.

 

Thứ Năm

21/12/2017

 

- Công tác chuyên môn.

 

 

Thứ Sáu

22/12/2017

 

- Công tác chuyên môn.

- 07h30: BS Nguyên dự Đại hội Đôn y tại khách sạn Thắng Lợi.

- 14h30: Chuyển CV đi TTHC

- 15h00: Họp HĐ người bệnh cấp Khoa.


Ngày 14 tháng 12 năm 2017.

                                                                                      GIÁM ĐỐC.