LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 12/11/2018 đến 16/11/2018

 

 

  Ngày

             

Sáng

                   

Chiều

 

Thứ Hai

12/11/2018

 

- Công tác chuyên môn.

- 9h00 - 10h00: BGĐ tiếp nhận trao đổi thông tin góp ý xây dựng BV của CBVC

- 14h30: Chuyển CV đi TTHC

 

Thứ Ba

13/11/2018

 

- Công tác chuyên môn.

- 8h30: Khám sức khỏe định kỳ tại II Giám định Y khoa theo KH số 34/KH-YHCT ngày 07/11/2018 của BV YHCT (Tp: CBVC Bệnh viện) từ ngày 13-14/11/2018

- 14h30: Học chuyên môn hooj lý tại HT B

Thứ Tư

14/11/2018

 

- Công tác chuyên môn.

- 9h30: Họp Đảng ủy tại HT B

 

- 14h00: Họp điều dưỡng Trưởng tại HT B

- 14h30: Chuyển CV đi TTHC

 

Thứ Năm

15/11/2018

 

- Công tác chuyên môn.

- 7h30: Tiếp đoàn thanh tra Sở Nội Vụ (P.TCCB chuân bị HS)

- 13h30: Chăm sóc, trồng cây vườn thuốc nam (Tp: Chi đoàn Khoa Dược)

 

Thứ Sáu

16/11/2018

 

- Công tác chuyên môn.

- 8h00: Bs Nguyên dự hội nghị KHpa học kỹ thuật năm 2018 tại Bệnh viện Thống Nhất (P.7, Q.Tân BÌnh, Tp.HCM) 01 ngày

- 14h30: Chuyển CV đi TTHC

 

 

 

 

 

 

 

 


Ngày 09 tháng 11 năm 2018.

                                                                                           GIÁM ĐỐC

                                                                                         (Đã ký)