LỊCH TRỰC VIỆN

(TỪ 06/5/2019 đến 12/5/2019) 

 

NGÀY

TRỰC

THỨ HAI

24/6

THỨ BA

25/6

THỨ TƯ

26/6

THỨ NĂM

27/6

THỨ SÁU

28/6

THỨ BẢY

29/6

 CHỦ NHẬT

30/6

LÃNH ÐẠO

BS HỒNG BS NGUYÊN BS NGỌC

BS NGUYÊN

BS VÂN BS NGUYỆT A BS HỒNG

CHUYÊN MÔN

BS TRANG

BS NGỌC BS THƯ BS HIỀN BS NGUYỆT BS TRANG BS NGỌC

K.NỘI

YS HIỀN Đ D OANH YS DU YS THU YS HIỀN Đ D OANH YS DU

K.NGOẠI

NHS HÒA YS TIÊN YS HẠNH YS SƠN YS THỊNH NHS HÒA YS TIÊN

  K. CC-PHCN

Đ D HÙNG YS HUỆ

Đ D HẢO

Đ D HÙNG YS YẾN YS HUỆ

Đ D HẢO

BẢO VỆ + PCCC

BẢO

TUẤN

ĐẢN

TƯƠNG

BẢO

TUẤN

ĐẢN

TƯƠNG

BẢO

TUẤN

ĐẢN

TƯƠNG

BẢO

TUẤN

LÁI XE

LÂM BV.PHCN TUẤN BV.PHCN LÂM BV.PHCN TUẤN

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        Ngày 21 tháng 6 năm 2019.

                                                                                                                                                                                                         GIÁM ÐỐC.

                                                                                                                                                                                                             (Đã ký).