LỊCH TRỰC VIỆN

(TỪ 14/1/201 đến 20/1/2019) 

 

NGÀY

TRỰC

THỨ HAI

14/1

THỨ BA

15/1

THỨ TƯ

16/1

THỨ NĂM

17/1

THỨ SÁU

18/1

THỨ BẢY

19/1

 CHỦ NHẬT

20/1

LÃNH ÐẠO

BS HỒNG BS QUYỀN BS NGỌC

BS NGUYÊN

BS VÂN BS NGUYỆT A BS HỒNG

CHUYÊN MÔN

BS NGUYỆT B

BS TRANG BS NGỌC BS THƯ BS HIỀN BS NGUYỆT B BS TRANG

K.NỘI

YS HIỀN YS DU YS TRÍ YS HIỀN YS DU YS TRÍ YS HIỀN

K.NGOẠI

Đ D UYÊN YS HẠNH YS SƠN YS TIÊN YS THỊNH NHS HÒA Đ D UYÊN

  K. CC-PHCN

Đ D PHÙNG YẾN YS HUỆ

Đ D HẢO

Đ D HÙNG Đ D PHÙNG YẾN YS HUỆ

Đ D HẢO

TCKT

BÌNH LINH THÚY BÌNH LINH THÚY BÌNH

HCQT

HƯƠNG THƯ HƯƠNG THƯ HƯƠNG THƯ HƯƠNG

BẢO VỆ + PCCC

ĐẢN

TƯƠNG

BẢO

TUẤN

ĐẢN

TƯƠNG

BẢO

TUẤN

ĐẢN

TƯƠNG

BẢO

TUẤN

ĐẢN

TƯƠNG

LÁI XE

LÂM BV.PHCN TUẤN BV.PHCN LÂM BV.PHCN TUẤN


                                                                                                                                                                                          Ngày 10 tháng 1 năm 2019.

                                                                                                                                                                                                         GIÁM ÐỐC.

                                                                                                                                                                                                             (Đã ký).