LỊCH TRỰC VIỆN

 

(TỪ 06/5/2019 đến 12/5/2019) 

 

 

 

NGÀY

TRỰC

THỨ HAI

05/5

THỨ BA

07/5

THỨ TƯ

08/5

THỨ NĂM

09/5

THỨ SÁU

10/5

THỨ BẢY

11/5

 CHỦ NHẬT

12/5

LÃNH ÐẠO

BS VÂN BS NGUYỆT A BS HỒNG

BS QUYỀN

BS NGỌC BS NGUYÊN BS VÂN

CHUYÊN MÔN

BS NGỌC

BS THƯ BS HIỀN BS NGUYỆT BS TRANG BS NGỌC BS THƯ

K.NỘI

YS THU YS HIỀN Đ D OANH YS DU YS THU YS HIỀN Đ D OANH

K.NGOẠI

YS TIÊN YS HẠNH YS SƠN YS THỊNH NHS HÒA YS TIÊN YS HẠNH

  K. CC-PHCN

YS HUỆ Đ D HẢO

YS NG.YẾN

Đ D HÙNG YS HUỆ Đ D HẢO

YS NG.YẾN

BẢO VỆ + PCCC

ĐẢN

TƯƠNG

BẢO

TUẤN

ĐẢN

TƯƠNG

BẢO

TUẤN

ĐẢN

TƯƠNG

BẢO

TUẤN

ĐẢN

TƯƠNG

LÁI XE

LÂM BV.PHCN TUẤN BV.PHCN LÂM BV.PHCN TUẤN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        Ngày 03 tháng 5 năm 2019.

                                                                                                                                                                                                         GIÁM ÐỐC.

                                                                                                                                                                                                             (Đã ký).