LỊCH TRỰC VIỆN

(TỪ 17/9/2018 đến 23/9/2018) 

NGÀY

TRỰC

THỨ HAI

17/9/2018

THỨ BA

18/9/2018

THỨ TƯ

19/9/2018

THỨ NĂM

20/9/2018

THỨ SÁU

21/9/2018

THỨ BẢY

22/9/2019

 CHỦ NHẬT

23/9/2018

LÃNH ÐẠO

BS NGUYỆT A

BS VÂN BS HỒNG

BS QUYỀN

BS NGỌC BS NGUYÊN BS NGUYỆT A

CHUYÊN MÔN

BS THANH

BS NGỌC BS HÀ BS THƯ BS CHÂU BS HIỀN BS NGUYỆT B

K.NỘI

YS HIỀN Đ D OANH YS DU YS HIỀN YS THU Đ D OANH YS DU

K.NGOẠI

YS HIỀN Đ D THỦY Đ D UYÊN YS HẠNH YS SƠN YS TIÊN YS THỊNH

  K. CC-PHCN

YS HUỆ Đ D HẢO

Đ D HÙNG

Đ D PHÙNG YẾN YS HUỆ Đ D HẢO

Đ D HÙNG

TCKT

THẢO BÌNH LINH THÚY THẢO BÌNH LINH

HCQT

THƯ HƯƠNG THƯ HƯƠNG THƯ HƯƠNG THƯ

BẢO VỆ + PCCC

BẢO

TUẤN

ĐẢN

TƯƠNG

BẢO

TUẤN

ĐẢN

TƯƠNG

BẢO

TUẤN

ĐẢN

TƯƠNG

BẢO

TUẤN

LÁI XE

LÂM BV.PHCN TUẤN BV.PHCN LÂM BV.PHCN TUẤN

 

                                                                                                                                                                                     Ngày 13 tháng 9 năm 2017.

                 GIÁM ÐỐC.                                                                                                                                                         Người lập bảng.                                                 

                                 (Đã ký)                                                                                                                                                            Vương Thanh Biển.