LỊCH TRỰC VIỆN

(TỪ 21/1/201 đến 27/1/2019) 

 

NGÀY

TRỰC

THỨ HAI

21/1

THỨ BA

22/1

THỨ TƯ

23/1

THỨ NĂM

24/1

THỨ SÁU

25/1

THỨ BẢY

26/1

 CHỦ NHẬT

27/1

LÃNH ÐẠO

BS QUYỀN BS NGỌC BS NGUYÊN

BS VÂN

BS NGUYỆT A BS HỒNG BS QUYỀN

CHUYÊN MÔN

BS NGỌC

BS THƯ BS HIỀN BS NGUYỆT B BS TRANG BS NGỌC BS THƯ

K.NỘI

YS DU YS TRÍ YS HIỀN YS DU YS TRÍ YS HIỀN YS DU

K.NGOẠI

YS HẠNH YS SƠN YS TIÊN YS THỊNH NHS HÒA ĐD UYÊN YS HẠNH

  K. CC-PHCN

ĐD HÙNG ĐD PHÙNG YẾN

YS HUỆ

ĐD HẢO ĐD HÙNG ĐD PHÙNG YẾN

YS HUỆ

TCKT

LINH THÚY BÌNH LINH THÚY BÌNH LINH

HCQT

THƯ HƯƠNG THƯ HƯƠNG THƯ HƯƠNG THƯ

BẢO VỆ + PCCC

BẢO

TUẤN

ĐẢN

TƯƠNG

BẢO

TUẤN

ĐẢN

TƯƠNG

BẢO

TUẤN

ĐẢN

TƯƠNG

BẢO

TUẤN

LÁI XE

BV.PHCN LÂM BV.PHCN TUẤN BV.PHCN LÂM BV.PHCN


                                                                                                                                                                                          Ngày 17 tháng 1 năm 2019.

                                                                                                                                                                                                         GIÁM ÐỐC.

                                                                                                                                                                                                             (Đã ký).